RCM2 - Reliability Centered Maintenance

Najszybsza droga do osiągnięcia celu

Szkolenia dla Utrzymania Ruchu

Szkolenie RCM2 to jedno z najbardziej wszechstronnych szkoleń dla pracowników Utrzymania Ruchu. Zawiera ono w sobie pełne spektrum działań służb Utrzymania Ruchu: predykcję, prewencję, analitykę, eliminację defektów oraz polityki magazynowe.

Prowadzimy szkolenia  RCM 2, które są dedykowane dla:

 • Menedżerów UR,
 • Inżynierów UR,
 • Techników UR,
 • Menedżerów Produkcji.

W trakcie szkolenia jego uczestnicy nabywają umiejętności tworzenia optymalnych planów konserwacji dla dowolnego zasobu technicznego (maszyna, system, linia technologiczna itp.).

CEL SZKOLENIA:

Po ukończeniu szkolenia uczestnik:

 • Potrafi rozpoznać i zdefiniować funkcje dowolnego systemu (maszyna, linia produkcyjna, budynek itp.)
 • Potrafi rozpoznać i określić, jakie awarie funkcjonalne mogą wystąpić w dowolnym systemie
 • Umie określić, co może spowodować awarię w dowolnym systemie (maszyna, linia produkcyjna, budynek itp.)
 • Umie określić, co się stanie, gdy wystąpi awaria (jaki jest rezultat awarii)
 • Potrafi rozpoznać, co jest przyczyną źródłową awarii
 • Potrafi ocenić, jak istotna jest awaria (konsekwencje awarii)
 • Wie, co można zrobić, by przewidzieć lub zapobiec awarii
 • Wie, co należy zrobić jeśli przewidzenie lub niedopuszczenie do awarii jest niemożliwe
 • Potrafi zdefiniować konkretne działania eksploatacyjne (predykcyjne, prewencyjne, modernizacyjne) z jasnym przyporządkowaniem wykonawców i czasokresów tych działań
 • Umie skalkulować, które działania konserwacyjne są ekonomicznie opłacalne, a które nie
 • Potrafi utworzyć kompletny program konserwacji (Utrzymania Ruchu) danego zasobu (maszyna, linia produkcyjna, budynek itp.) w odniesieniu do bieżących wymogów stawianych temu zasobowi

W trakcie szkolenia wykonywane, są także ćwiczenia praktyczne, w tym samodzielne wykonanie analizy RCM2 dla przykładowego systemu przemysłowego wraz z opracowaniem  wynikowego programu działań Utrzymania Ruchu dla omawianego systemu.

PROGRAM SZKOLENIA [czas trwania: 3 dni, 3 x 7h]

Dzień 1:

 • Wprowadzenie do RCM2 – omówienie głównych zagadnień
 • Czym jest niezawodność – 3 generacje konserwacji (UR)
 • Sześć schematów (modeli) awarii
 • Funkcje zasobów (Functions) w ujęciu RCM2. Rodzaje Funkcji
 • Definiowanie funkcji – ćwiczenie praktyczne
 • Standardy wydajności. Rodzaje standardów wydajności
 • Czym jest kontekst operacyjny
 • Studium przypadku – ćwiczenie praktyczne

Dzień 2:

 • 7 pytań RCM
 • Czym są Awarie funkcjonalne (Funcional Failure)
 • Rodzaje awarii – Awarie całkowite i częściowe
 • Limity specyfikacji a stan awarii
 • Definiowanie Awarii Funkcjonalnych
 • Określanie trybów awarii. Grupy analityczne RCM
 • Tryby awarii (Failure mode). Jak je opisywać? Jakie tryby awarii powinny być rozważane? Jak dużo detali brać pod uwagę w analizie?
 • Przyczyny awarii
 • Awarie powodowane przez człowieka – jak im zapobiegać?
 • Studium przypadku – ćwiczenie praktyczne
 • Rezultat awarii (Failure Effect)
 • 5 typów konsekwencji awarii
 • Awarie ukryte – ćwiczenie praktyczne

Dzień 3:

 • Rodzaje Konserwacji – Proactive Maintenace
 • Różnice między Konserwacją Prognostyczną (Predictive Maintenance) a Konserwacją Prewencyjną) Preventive Maintenace
 • Monitorowanie stanu, planowe naprawy, planowe, wymiany, zadania domyślne, łączenie zadań prewencyjnych. Polityki magazynowe
 • Studium przypadku – ćwiczenie praktyczne
 • Testowanie awarii ukrytych. Failure Finding Task i Failure Finding Interval
 • Modernizacje systemów – kiedy wykonywać?
 • Techniki Predictive Maintenance w praktyce
 • PRAKTYCZNE, Samodzielne wykonanie analizy RCM2 dla przykładowego systemu przemysłowego wraz z opracowaniem  
  wynikowego programu działań U
  trzymania Ruchu dla omawianego systemu (pod nadzorem prowadzącego kurs).

TRENER

17 letnie doświadczenie w Utrzymaniu Ruchu dużych zakładów Przemysłowych w miedzynarodowych Korporacjach (2 lata jako Reliability Engineer, 3 lata jako Maintenance Specialist, 12 lat jako Maintenance Manager).  Od 2016 roku zajmuje się zawodowo RCM2. Facylitator i Trener RCM2. Implementacja procesu RCM, prowadzenie analiz RCM oraz tworzenie planów konserwacji.

MIIEJSCE SZKOLENIA

Organizujemy szkolenia w różnych miejscach w Polsce w zleżnosci od liczby uczestników w danym regionie – terminy ustalane sa indywidualnie.

CENA SZKOLENIA

2000 zł (netto) + 23% VAT za osobę. W przypadku zgłoszenia 3 uczestników z jednej firmy udzielamy rabatu 200 zł za każdą osobę. Ceny szkoleń zamkniętych organizowanych dla pracowników jednej firmy ustalane są indywidualnie.

Cena szkolenia obejmuje: materiały dydaktyczne oraz Imienny Certyfikat ukończenia szkolenia, Catering (obiad i przekąski) w trakcie szkolenia.

KONTAKT W SPRAWIE SZKOLENIA

E-mail: szkolenia@rcm2.pl

tel.kom: +48 513 999 440

OPINIE PO SZKOLENIU

W zakładce REFERENCJE

Kurs dla utrzymania ruchu. Certyfikat ze szkolenia
Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje Certyfikat uczestnictwa

Klauzula informacyjna RODO dla uczestników szkolenia:
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, o przetwarzanych danych osobowych:
Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji oraz
prowadzenia innych działań związanych z organizacją szkolenia – zgodnie z art. 6 ust 1 lit b)
wspomnianego Rozporządzenia. Możemy również informować Państwa o innych naszych
ofertach szkoleniowych, działając na podstawie art. 6 ust 1 lit f) RODO. Jeżeli wyrazicie
Państwo zgodę, będziemy ponadto przetwarzać Państwa dane w celach, do których ta zgoda
nastąpi.
Administratorem Danych Osobowych jest firma Konsultant RCM Robert Witczak z siedzibą
ul. Okrężna 12; 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski; 
Odbiorcą danych mogą być podmioty świadczące usługi informatyczne lub hostingowe, bądź
też organy uprawnione do takiego dostępu z mocy prawa. Informujemy o prawie
dostępu, żądania ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych, jak również do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych.