RCM2 - Reliability Centered Maintenance

Najszybsza droga do osiągnięcia celu

KOntakt

Pomagamy w opracowaniu kompleksowych programów działań dla służb Utrzymania Ruchu:

  • plany Predykcyjne,
  • plany Prewencyjne,
  • analiza i ustalenia krytycznych części zapasowych.
  • doradztwo w Zakresie Utrzymania Ruchu,
  • optymalizacja planów konserwacyjnych dla dowolnych obiektów technicznych [linie technologiczne, maszyny, obiekty techniczne] w oparciu o metodologię RCM2.
  • prowadzimy szkolenia dla Utrzymania Ruchu

Konsultacje dla Utrzymania Ruchu
E-mail: konsultant@rcm2.pl
telefon: +48 513 999 440

Szkolenia dla Utrzymania Ruchu

E-mail: szkolenia@rcm2.pl 
tel.kom: +48 513 999 440

Kontakt