RCM2 - Reliability Centered Maintenance

Najszybsza droga do osiągnięcia celu

Cel witryny

Witryna ta ma na celu przybliżenie Reliability Centered Maintenace (RCM2), jego możliwości i zastosowanie w Biznesie. RCM2 to obecnie jedna z najbardziej wydajnych metodologii Utrzymania Ruchu, pozwalająca na optymalne zarządzania środkami finansowymi i ryzykiem, w odniesieniu do posiadanych zasobów jak:

  • Maszyny
  • Urządzenia
  • Linie produkcyjne
  • Budowle i budynki
  • Sprzęt mobilny
Szkolenia dla Utrzymania Ruchu

W dalszej części serwisu ukazano specyfikę i zalety RCM oraz jakie korzyści daje zwiększanie kompetencji  służb utrzymania ruchu w poniesieniu ogólnej niezawodności urządzeń oraz poprawie bezpieczeństwa i wydajności zakładów.