RCM2 - Reliability Centered Maintenance

Najszybsza droga do osiągnięcia celu

Referencje

Ze szkolenia “RCM2 – Utrzymanie Ruchu Zorientowane na niezawodność” skorzystali między innymi pracownicy takich firm jak:

Adient Poland Sp. z o.o.
Amazon EU SARL Sp. z o.o.
Data Modul Polska Sp. z o.o.
HSV-Polska Sp. z o.o.
Müller – Die lila Logistik Polska Sp. z o.o.
Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.
Ronal Polska Sp. z o.o.
Synthos Dwory 7 Sp. z o.o.
Vibracoustic Polska Sp. z o.o.
… oraz wielu innych

Referencje Adient

Szkolenia dla Utrzymania Ruchu. Referencje firmy Adient

Referencje Synthos

Kurs dla Utrzymania Ruchu. Referencje firmy Synthos.

Szkolenie dla  pracowników Utrzymania Ruchu z metodologii RCM2, przynosi wiele korzyści zarówno dla pracowników, jak i dla organizacji jako całości. Poniżej podstawowe benefity płynące z tego szkolenia:

  1. Poprawa niezawodności i wydajności: Poprzez szkolenie pracowników z tej metodologii, organizacja może poprawić niezawodność swoich urządzeń, co przekłada się na zmniejszenie liczby awarii oraz poprawę wydajności operacyjnej.

  2. Optymalizacja kosztów utrzymania: Dzięki RCM2 organizacja może lepiej zrozumieć, które zadania konserwacyjne są kluczowe dla zapewnienia niezawodności sprzętu, a które mogą być nadmiarowe lub nieefektywne (w  niektórych organizacjach to nawet 40%). Szkolenie pracowników z tej metodologii pozwala na wypracowanie optymalnych strategii utrzymania, co przekłada się na zmniejszenie kosztów operacyjnych i konserwacyjnych.

  3. Zwiększenie bezpieczeństwa: Poprzez identyfikację i eliminację potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa, RCM2 przyczynia się do poprawy warunków pracy i zmniejszenia ryzyka wypadków. Szkolenie pracowników z tej metodologii pozwala na lepsze zrozumienie zagrożeń związanych z awariami sprzętu i odpowiednich działań zapobiegawczych.

  4. Poprawa planowania i zarządzania zasobami: Metodologia RCM2 wymaga systematycznego podejścia do zarządzania utrzymaniem, co obejmuje planowanie zadań konserwacyjnych, zarządzanie zasobami ludzkimi i materiałowymi oraz monitorowanie wyników. Szkolenie pracowników z RCM2 poprawia umiejętności planowania i zarządzania zasobami, co przyczynia się do efektywniejszego wykorzystania zasobów organizacji.

  5. Kultura ciągłego doskonalenia: Metodologia RCM2 promuje podejście oparte na analizie danych i ciągłym doskonaleniu procesów. Szkolenie pracowników z tej metodologii przyczynia się do kształtowania kultury organizacyjnej, w której pracownicy są zaangażowani w identyfikację problemów i poszukiwanie optymalnych rozwiązań.

W skrócie, szkolenie pracowników z metodologii RCM2 może przynieść szereg korzyści, takich jak poprawa niezawodności i wydajności, optymalizacja kosztów, zwiększenie bezpieczeństwa oraz poprawa zarządzania zasobami i kulturą organizacyjną. Jest to inwestycja, która może się zwrócić poprzez zwiększenie efektywności i konkurencyjności organizacji.